جزئیات خبر
طی حکمی از سوی دکتر علی عباس کمری، مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر، اسماعیل داورزنی به عنوان مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان منصوب شد
1397/10/02 - مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر معرفی شد
به گزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر، طی حکمی از سوی دکتر علی عباس کمری، مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر، آقای اسماعیل داورزنی به عنوان مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان منصوب شدند.
دکتر کمری در حکم ‌انتصاب اسماعیل داورزنی « به عنوان مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان» آورده است:
نظر به تخصص و تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما به عنوان مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان منصوب میگردید.
امید است با استعانت از خداوند و امکانات در اختیار در انجام وظایف خود و امور محوله موفق و موید باشید.


تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved